Regulamin

*Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

*Złożenie zamówienia w sklepie internetowym timani.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

*Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym timani.pl są wartościami brutto i zawierają podatek VAT.

*Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

*Towar pozostaje własnością Firma TIMANI Timur Baytar, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

*Wydział Obsługi Klienta ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia w określonych przypadkach, kiedy:
jego realizacja jest niezgodna z ustalonymi zasadami,
nie zostanie wniesiona opłata,
w przypadku jakiejkolwiek awarii, która ma wpływ na komunikację z serwerem,
zawieszenia połączenia z serwerem podczas przesyłania zlecenia,
treść/zawartość usługi nie odpowiada ogólnym zasadom zamówień,
brak towaru w magazynie,
wycofanie produktu z oferty oraz innych przyczyn, które są niezależne od Sklepu.

*Przyjęcie zamówienia następuje w momencie wysłania przez sklep wiadomości e-mail z potwierdzeniem realizacji zlecenia. Terminy realizacji są ustalane dla każdego zamówienia oddzielnie.

*Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni  licząc od dnia wpłynięcia wpłaty na konto.

*Każdy użytkownik, który robi zakupy w sklepie internetowym timani.pl posiada możliwość założenia własnego konta, które umożliwia przy kolejnych zakupach pominięcie "kroku" związanego z wpisywaniem danych osobowych lub firmy zamawiającego. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim, a zamawiający ma prawo do ich zmiany.

*Zamówione produkty wysyłamy na adres zamawiającego podany w formularzu. Jeśli zamówienie ma być wysłane pod dwa różne adresy należy złożyć dwa oddzielne zamówienia. Jeśli zamówienie ma być wysłane na adres inny niż adres zamawiającego wtedy należy powiadomić sklep internetowy timani.pl e-mailem timani@timani.pl lub zamieścić informację w komentarzu do zamówienia.*Złożenie zamówienia w sklepie internetowym timani.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

RODO

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usługi podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Timur Baytar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Timani Timur Baytar” z siedzibą przy ul. Słonecznej 45, 62-050 Mosina, NIP 7822463132, zwany dalej „Administratorem”.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adresul. Słoneczna 45, 62-050 Mosina, telefonicznie 600277338, oraz na adres e-mail timani@timani.pl.

Firma Timani Timur Baytar przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży. Do wykonania zamówienia lub usługi zleceniodawca powierza Firmie Timani Timur Baytar dane osobowe w zakresie: nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e-mail. Powierzone dane przetwarzane są do czasu zrealizowania umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w procesie realizacji zamówienia. Niepodanie danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz zawarcie umowy.

W celu wykonania umowy kupna-sprzedaży dane przekazywane są firmie wysyłkowej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.

Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich zmiany, przetwarzania lub usunięcia.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych klientów przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, ujawnieniem, utratą, udostępnieniem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W celu skorzystania z przysługującego prawa wynikającego z faktu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: timani@timani.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora Timani Timur Baytar, ul. Słoneczna 45, 62-050 Mosina

Dostawa

*timani.pl nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.

*Klient ma prawo do zwrotu otrzymanych towarów w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru towaru. Przed zwrotem należy skontaktować się z obsługą sklepu mailowo: timani@timani.pl i ustalić termin zwrotu towaru.

*Towar zwracany musi być w stanie idealnym w oryginalnym opakowaniu i folii. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

*Wszelkie rozliczenia wynikające ze zwrotów, wymiany i reklamacji realizujemy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru. Zwrotów dokonujemy przelewem bankowym na podane konto bankowe, lub przekazem pocztowym na podany adres w zamówieniu.

*Zamówione produkty wysyłamy na adres zamawiającego podany w formularzu. Jeśli zamówienie ma być wysłane pod dwa różne adresy należy złożyć dwa oddzielne zamówienia. Jeśli zamówienie ma być wysłane na adres inny niż adres zamawiającego wtedy należy powiadomić sklep internetowy timani.pl e-mailem timani@timani.pl lub zamieścić informację w komentarzu do zamówienia.

*Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika lub pracownika poczty - jeśli odbiór następuje w urzędzie pocztowym należy sporządzić protokół szkody. W przypadku dostawy kurierem klient jest zobowiązany do rozpakowania przesyłki i sprawdzenia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.

Koszt przesyłki:

*Przesyłka kurierska na terenie Polski: 14
*Poczta Polska paczka priorytetowa na terenie Polski: 14
*Poczta Polska paczka pobraniowa na terenie Polski : 21
*Odbiór osobisty w siedzibie naszej firmy (po wcześniejszym ustaleniu): 0
*Koszt przesyłki za granicę naszego Państwa ustalany jest indywidualnie przed zakupem. W tym celu proszę wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub e-mailem.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: timani@timani.pl